Kamer Koleji

İlkokulumuz öğrencilerimizde bütüncül gelişimi destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Eğitim yaklaşımımız bir taraftan akademik başarıya odaklanırken diğer taraftan öğrencilerimizin sosyal, duygusal, ahlaki ve fiziksel gelişimine odaklanmaktadır. Öğrencilerimizin en çok soru sormalarını, merak etmelerini ve keşfetmelerini önemsiyoruz. Okuma, yazma, öğrenme bizim için bir araçtır. Öğrencilerimize okuma yazma eğitimi vermenin ötesinde onları okur ve yazar yapmak istiyoruz. Bu nedenle bu dönemde öncelikle bir okuma kültürü kazanmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Okuma kültürünü destekleyecek diğer bir alanı yazma olarak görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi gelişim özelliklerine uygun olarak masal, küçük hikâyeler ve çizgi romanlar yazmaları için teşvik ediyoruz.

Öğrencilerin eğitim sürecinde ilerlemelerini takip ederek onlara ileri beslemeli doğru geri bildirimler veriyoruz. Problem çözebilme becerilerinin gelişimine odaklanıyoruz. Diğer derslerde olduğu gibi matematik derslerinde deçocukların gelişimlerine uygun olarak oyun temelli bir yaklaşımı benimsiyoruz. İlkokul düzeyinde, eğitim yaklaşımımızın merkezinde çoktan seçmeli testlere yer vermiyoruz. Araştırma sonuçlarındançoktan seçmeli testlerin çözümünde anlamlı ve üst düzey öğrenen öğrencilerin, test temelli öğrenen öğrencilerden daha başarılı olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimizden problem çözebilmeleriyle birlikte bir problem oluşturabilmelerini önemsiyoruz.

İngilizce eğitimimizde iletişim temelli bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu nedenle sadece derslerde değil, teneffüslerde, Kamer TV ve radyoda okulun bütün uygulamalarına yayılmış bir yabancı dil eğitimi yaklaşımı benimsiyoruz. Bu dönemde fiziksel gelişimin önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle okul bireysel ve takım sporlarını bütün öğrencilerimizi kapsayacak şekilde planlıyoruz. Sanatın insanı bütünleyen diğer bir alan olduğunu biliyoruz. Bu nedenle derslerin dışında öğrencilerimizin ilgilerine ve yeteneklerine göre gelişimleri için gerekli fiziksel ve psikolojik ortamlara yer veriyoruz.

Ayanbey Mh. Ateşbaz Sk No: 2 Meram/KONYA (Meram Yeni Yol)
bilgi@kamerkoleji.com muhasebe@kamerkoleji.com
444 6 217