Yabancı Dil

İletişim Temelli İngilizce

İngilizcenin bir amaç değil araç olarak geliştirilip kullanılmasını sağlamak, merak uyandırmak, İngilizce öğrenmek ve kullanmak için somut nedenler oluşturmak.

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmelerini destekleyerek İngilizceyi gerçek yaşam durumlarında, günlük hayatta kullanmalarını sağlamak.

Yabancı dil aracılığıyla iletişime yönelik olumlu tutum geliştirmek.

Öğrencilerin kültürel farklılıklar hakkında farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak, diğer kültürlere ait yaşam tarzlarını anlamalarını ve değer vermelerini sağlamak.

Öğrencilerin İngilizceyi eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve yabancı dile karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak.

Belirtilen yabancı dil eğitim politikamız doğrultusunda, okulumuzda her gün bir uzun teneffüs ‘İngilizce teneffüsü’ olarak düzenlenmiştir. Teneffüs süresince öğrencilerimiz yabancı dil öğretmenlerimiz rehberliğinde okul bahçemizde, kış bahçemizde, koridorda ve kantin gibi alanlarda bütün iletişimlerini İngilizce olarak yapacaklardır. Bu süreç, okulumuz tarafından en az İngilizce dersleri kadar önemsenmektedir. Yine teneffüslerde İngilizce şarkılar, oyunlar, planlı ve plansız İngilizce konuşmalar gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin İngilizceye daha çok maruz kalmaları için okulumuzun farklı alanlarında İngilizce köşeleri oluşturulacak, kolay ulaşabilecekleri İngilizce materyaller sağlanacak, Kamer TV ve radyodan İngilizce programlar yapacaklardır. Tiyatro, drama, müzikaller, bütüncül fiziksel tepki yaklaşımı, hikâye anlatımı (storytelling), şarkılarla İngilizce öğrenme yabancı dil eğitim politikamızın uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır.

Ders İmecesi (Lessonstudy)

Öğretmenlerimiz birbirlerinin derslerini gözlemler. Ortak ders planı hazırlar. Birbirlerine geri bildirim verirler.Yansıtma ve işbirliği sürecine girerek meslekî gelişim sağlar ve öğrencilerin ortak birikimlerden faydalanacağı bir öğrenme ortamı gerçekleşir.Bu uygulama, öğrencilerin ve öğretmenlerin farklı etkinlikleri görmesini sağlar. Bu sürecin sonunda bütün sınıflar hedef kazanımları aynı düzeyde edinirler.

Yansıtıcı Öğretim

Öğretmenler, meslektaş koçluğu, sınıf gözlemleri, video kayıtları, öğretim günlükleri, bloglar, tartışma forumları, işbirlikli günlük yazma, seminer, webinar, konferanslar ve araştırma-inceleme yoluyla öğrenen bir okul kültürü oluşturarak sürekli bir meslekî gelişim süreci içerisindedirler.

Akran Eğitimleri

Okulumuzda işbirliği ve dayanışma kültürü önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler öğrenmede öne çıktıkları alanlarda akranlarının öğrenme sürecine de destek olurlar. Örneğin, bağlama çalabilen ya da ebru yapabilen bir öğrenci, arkadaşlarının öğrenmelerini de destekler.

Ters Yüz Öğrenme

Ters yüz öğrenme, temel olarak öğrencilerin derslere önceden kendilerine verilen öğrenme materyallerinden yararlanarak zihinsel olarak hazır gelmelerini gerektiren bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu süreçte, öğrencilerimiz bir sonraki günlerde neler öğrenebileceğini, neler öğrenmesi gerektiğini bilir ve onlara belirtilen öğrenme materyallerini kullanarak öğrenme ile ilgili zihinsel hazırlıklarını gerçekleştirirler. Sınıfta öğrenme süreci öğrencilerin bu zihinsel hazırlıklarının yapılandırılmasına dayalı olarak üst bilişsel düzeyi destekleyecek şekilde gerçekleştirilir.

Harmanlanmış Öğrenme

Harmanlanmış öğrenmede, sınıf veya sınıf dışındaki öğrenme kazanımları, geleneksel öğrenme araçlarına ilaveten uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme gibi sınıf içi ve sınıf dışı öğretim teknolojilerine dayalı öğrenme araçlarıyla bütünleştirilerek öğrenme süreci desteklenir.

Kodlama Eğitimi

Robotik ve kodlama eğitimi sanayideki dördüncü kırılmanın da etkisiyle, anaokulundan itibaren önemli bir öğrenme alanı haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde geliştirmek amacıyla 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin içeriğine kodlama eğitimi eklenmiştir.Buna ilaveten Kamer okullarında robotik kodlama yalnızca bir ders olarak değil, aynı zamanda atölyelerde öğrencilere kulüp etkinliği şeklinde çağın ve geleceğin gerektirdiği dijital becerileri kazandıracak nitelikte gerçekleştirilmektedir.

Hayal Et ve Tasarla Atölyesi

Hayal et ve tasarla atölyelerimizin temel amacı öğrencilerimizin hayal kurmalarına zemin oluşturmaktır. Bu atölyede en değer verdiğimiz konu öğrencilerin kendilerinin hayal edip tasarladıklarını bir ürüne dönüştürmeleridir. Ayrıca atölye derslerden bağımsız değildir. Öğrencilerin farklı derslerde öğrendiklerini bütünleştirerek bir ürüne dönüştürmeleri esastır. Atölyemizde öğrencilerimiz kendi yeteneklerini ve ilgilerini keşfetme imkânıbulurlar. Öğretmenlerimiz öne çıkan öğrenci ürünlerinin örneklerini e-portfolyo sistemine yükleyerek onların ileride seçmeyi düşündükleri mesleklerine yönelmeleri konusunda önemli bir referans kaynağı olacaktır.

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme

Araştırma inceleme yoluyla öğrenmede amaç öğrencilerimizin hayatta karşılaşabilecekleri gerçek problemleri derste veya ders dışında farklı disiplinlerin bilgilerini bir araya getirerek çözmesidir.Bu süreçte öğrenciler kendi hissettikleri problemlerden yola çıkıp problem çözme basamaklarını izleyerek bazen bir çevre sorununu bazen de bir sağlık sorunun çözümüyle ilgili hipotezler geliştirir ve onları test ederek çözüm önerilerini sunarlar.

Spor Kültürü

Ülkemizde her on çocuktan yalnızca iki tanesi bilinçli spor yapmaktadır. Bu durum çocuklarımızın fiziksel gelişimini olumsuz etkilerken ilerde yaşayabilecekleri sağlık sorunlarıyla ilgili olarak da olumsuz bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle okulumuzun bu konudaki öncelikli amacı öğrencilerimize ileride meslekleri ne olursa olsun bugünden bir spor kültürü oluşturmaktır. Bunun yanı sıra okulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine yönelik olarak okul spor takımları oluşturularak bütün öğrencilerimizin kendilerine uygun bir spor dalıyla bilinçli olarak ilgilenmeleri sağlanır.

Sanat ve Estetik

Hz. Mevlana, gök cisimlerinin dönüşlerinde çıkardığı sesleri müziğin kaynağı olarak değerlendirir. Platon “eğitimde her şey müzikle başlar” der. Çünkü ritim ögesi insana düzen ve ölçülülük, ezgi ögesi de yiğitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir. İnsanın müzikal deneyimleri doğumundan itibaren ilk ses, ilk gülümseme, ilk kelime ve ilk adım ile başlar. Daha sonra bunlar; şarkıya, duyguya ve devinime dönüşür. Müzik eğitimi yoluyla bu davranışların geliştirilmesi amaçlanır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilere yönelik enstrüman çalma kurslarının yanı sıra koro çalışmalarına özel bir önem verilmektedir.

Ayanbey Mh. Ateşbaz Sk No: 2 Meram/KONYA (Meram Yeni Yol)
bilgi@kamerkoleji.com muhasebe@kamerkoleji.com
444 6 217