Kamer Koleji

Eğitim Felsefemiz

Hz. Mevlânâ FîhiMâFîh’de derki; “İnsan dünyaya bir tek iş için gelmiştir, maksat odur. Onu başarmadı mı hiçbir şey başarmamış” demektir.

Bu nedenle eğitim felsefemiz ülke ve Kamer Okulları olarak eğitim sınavından başarıyla geçmektir. Biliyoruz ki eğitimi başaramazsak hiçbir şeyi başaramamış olacağız. Kamer Okulları olarak tek işimiz olan eğitim alanındaki bildiklerimizden yola çıkarak öğrencilerimiz için bir eğitim ve öğrenme eko-sistemi oluşturduk. İstiyoruz ki çocuklarımız kökü bu topraklardan beslenen değerlerle, yolu bilmekten geçen bir bilgelik yolculuğunda olsunlar. Dünyayla rekabet de edebilsin, işbirliği de yapabilsinler. Farklılıklarımız bu toprakların mayasında var olan hoşgörü, karşılıklı saygı, bağışlayabilme, dayanışma ikliminden nasiplensin. Birbirimizin kopyası olma çıkmazına girmeden birbirimizin tamamlayıcısı olalım. Teknoloji, bilim üretelim ama bilgeliği, erdemi elden bırakmayalım. Avrupa ülkelerinden ortalama 12 yaş daha genç nüfusumuzla sporda bütün kürsülerde olalım ancak tevazuyu da elden bırakmayalım. Bu toprakların nağmelerini, duygularını dünyanın bütün konser salonlarına taşıyalım ama dünyanın diğer nağmelerine hislerine kulaklarımızı ve gönüllerimizi kapatmayalım. Dünyada adaleti elden bırakmadan süreci belirleyen bir ülke olalım. Alın terimiz, akıl terimize karışsın. Arkada kalanı gözetip, Ahmet Yesevi’nin Divanı-ı Hikmet’inde “Garip, yetim, fakirlerin gönlünü okşayan” insanlardan oluşan Farabi’nin İdeal Devlet’indeki “kâmil, mükemmel toplum” olalım. Kaşgarlı Mahmud’unDivanüLugati't-Türk'ünde yazdığı ve üstüne tek kelime söz gerektirmeyen “Sana su içirmeyene içmesi için süt ver” sözünün azametini yüreğinde hisseden çocuklarımız olsun.

Olmazsa olmazlarımız

Türk eğitim sisteminin genel amaçları ve temel ilkeleri çerçevesinde;

  • Bütün öğrencilerimiz koşulsuz değerlidir.
  • Bütün öğrencilerimizin öğrenebileceğine inanırız.
  • Her bir öğrencimiz fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlara göre benzersiz olarak değerlendirilir.
  • Adalet, işbirliği, birlikte öğrenme, araştırma, yardımlaşma olmazsa olmaz değerlerimizdir.
  • Okulumuzdaki her öğrenci çevreye karşı sorumlulukların farkındadır ve bunu hayatının bir parçası haline getirmiştir.
  • Öğretmen mesleki gelişim eğitimleri okulumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Öğretmenlerimiz birlikte öğrenirler.
  • Araştırmacı kimliği kazanma öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizin önceliğidir.
  • Okulumuz için anne-babaları öğrenme/eğitim sürecine doğru ve etkili katılabilmeleri temel bir önceliktir. Bu önceliğimiz destekleyecek anne-baba eğitimlerini okulumuzun en önemli işlevleri arasında görmekteyiz.
  • Farklıklara saygı, demokrasi ve hukuk kültürü temel değerlerimizdir.

Ayanbey Mh. Ateşbaz Sk No: 2 Meram/KONYA (Meram Yeni Yol)
bilgi@kamerkoleji.com muhasebe@kamerkoleji.com
444 6 217